www.mieszkania-szczecin.net

Jak z głową wynająć dom i nie dać się oszukać?

Coraz mniej osób korzysta z możliwości wynajmu domu w Szczecinie, podobnie zresztą jak w innych regionach Polski. Zresztą sami właściciele podchodzą do tego sceptycznie, boją się, że zostaną oszukani.
Niedawno jednak pojawiło sianowe rozwiązanie. Właściciele lokali, którzy nie chcą mieć problemów z pozbyciem się uciążliwego lokatora zyskali nową możliwość, otóż mogą wynająć swój dom lub mieszkanie na podstawie umowy o najem okazjonalny.

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu (dom, mieszkanie, pojedyncze pokoje) służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej, która nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal (stawka czynszu obowiązująca w dniu zawarcia umowy).

Właściciel ma obowiązek w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu, zgłosić fakt zawarcia umowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Niedopełnienie tej formalności będzie skutkowało tym, że wynajmujący nie będzie miał prawa eksmitować najemy na uproszczonych zasadach tzn. bez konieczności przeprowadzania postępowania eksmisyjnego.

Do umowy najmu okazjonalnego lokalu należy załączyć w szczególności:
1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu (koszt obciąża najemcę i wynosi 132 zł) ;

2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Tytul Data
Polacy coraz rzadziej przeglądają ogłoszenia nieruchomości 2013-03-12
Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce 2013-03-12
Zalety mieszkania nad morzem 2013-01-30
Jak z głową wynająć dom i nie dać się oszukać? 2013-01-20
Nowa spalarnia w Szczecinie 2012-04-12
Osiedle Nautica w Szczecinie 2011-12-21
Lastadia Office 2011-10-10
Outlet Park Szczecin 2011-09-22
Remont siedziby Akademii Sztuki 2011-08-26
Biurowce Brama Portowa I i II 2011-08-18
Hala widowiskowo - sportowa 2011-08-10
Trzy nowe projekty mieszkaniowe SGI Baltis 2011-08-05
Spór w sprawie Centrum Handlowego Ferio Pogodno 2011-07-29
Rozbudowa Outlet Parku 2011-07-18
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny 2011-07-08
Aleja Żeglarzy 2011-07-01
Trzy nowe szczecińskie osiedla 2011-06-21
Galeria Turzyn 2011-06-06
Outlet Park Szczecin 2011-06-02
Osiedle Krakowska 2011-05-18